Misyon Vizyon

Misyon

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi;

Sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışması yapabilen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırıcı, etik ve insani değerlere saygılı, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmeyi Misyon edinmiştir.

Vizyon

Alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, ulusal ve uluslar arası çevrelerde tanınan, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında danışılan, saygın, Gazili olmanın ayrıcalığını taşıyan, lider bir fakülte olmaktır.

 

background image