Kamu Hizmet Standartları Tablosu

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 

 

 

 

             

HİZMETİN

SIRA

HİZMETİN

             

TAMAMLANMA

NO

 

 

ADI

 

 

                               BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

             

             

SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

1

 

Öğrenci Belgesi

 

- Öğrenci Kimlik Kartı ile kişi beyanı

             

5 Dakika

 

2

 

Transkript Belgesi

             

- Öğrenci Kimlik Kartı

6 Dakika

 

 

 

- Dilekçe

 

 

3

 

 

 

 

Yatay Geçiş

İşlemleri

 

 

 

 • ÖSYM Belgesi
 • Transkript
 • Ders İçerikleri
 • Öğretim Planı

             

 

2 Hafta

 

 

 

 

 

 

Yeniden

- Dilekçe

 

 

4

 

 

 

 

Öğrenci Kimlik

Kartının

Düzenlenmesi

 

 • Kayıp yazısı Tutanak
 • Fotoğraf

                                                   

1 Hafta

 

 

 

 

 

Mezuniyet

             

 

5

 

Belgesi Verilmesi

- İlişik Kesme Formu

             

1 Gün

 

 

Mezuniyet Tek

             

 

6

 

Ders Sınav Başvurusu

- Dilekçe

                         

                         

5 Dakika

 

 

 

Sınav

             

 

7

 

 

Sonuçlarına

İtiraz

 

- Dilekçe

             

             

1 Hafta

 

 

 

 

- Dilekçe

Gazi Üniversitesi

8

 

 

 

Mazeret

Sınavları

 

 

 • Gazi Üniversitesi Eğitim - Öğretim ve
 • Sınav Yönetmeliğinin 23.Maddesinde belirtilen belgeler.

             

             

Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre.

 

9

 

 

 

Yeniden

Askerlik Belgesi

Düzenlenmesi

 

- Dilekçe

                         

             

             

5 Dakika

 

 

 

 

Kayıtın Saklı

- Dilekçe

 

10

 

 

Tutulması (Kayıt

Dondurma)

 

- Mazeret Belgesi

             

             

1 Hafta

 

 

11

 

Kayıt Silme

 

- Dilekçe

             

2 Gün

 

 

12

 

 

 

Derslerden

Muaf Olma

 

 

 • Dilekçe
 • Transkript
 • Ders İçerikleri

             

 

2 Hafta

 

 

 

 

 

 

-   657 sayılı DMK.' nun 99,100,101,102,103,104,105,106,107 ve 108.

 

13

 

 

 

Personel İzin

İsteği

 

 

            mad. Yıllık izinlerde izin formunun doldurulması, Hastalık izinlerinde raporun                           Dekanlığımıza ulaştırılması, ücretsiz izinlerde ise dilekçe ile başvurulması              yeterlidir.

             

30 Dakika

 

 

 

14

 

 

Görevlendirme

İsteği

 

 • Dilekçe
 • Kongrenin olacağına dair resmi yazı, davet.

             

1 Hafta

 

 

15

 

Belge

 

          -     Kişi Beyanı

             

10 Dakika

 

16

 

 

Askerlik Tecil

İsteği

 

 • Dilekçe
 • Sevk Tehiri Teklif Formu

             

1 Gün

 

 

17

 

 

Sürekli Görev

Yollukları

 

 • Atama Onayı
 • Yolluk Bildirimi

             

1 Gün

 

 

18

 

 

Emeklilik

Talepleri

 

 • Dilekçe
 • 6 Adet Fotoğraf

             

1 Gün

 

 

19

 

Sınav Ücretleri

 

          -    Sınav Ücret Çizelgesi

             

15 Gün

 

 

Personel Nakil

          -    Personel Atama Onayı

 

20

 

İşlemleri -İşe

Başlama ve

 • Nakil Bildirimi
 • Görevden Ayrılış-Göreve Başlama Yazısı

1 Gün

 

 

 

Ayrılma

 

          -    İlişik Kesme Belgesi

             

 

 

21

  

 

Bilgi Edinme

isteği

 

          -    Dilekçe

                         

             

1 Hafta

 

 

22

 

Personel Özlük

İşleri

          -    Dilekçe

             

1 Gün

 

 

Yurt İçi ve Yurt

          -    Dilekçe

Yurt Dışı 14 Gün

23

 

 

Dışı Personel

Görevlendirmesi

 

          -    Yönetim Kurulu Kararı ve Olur Belgesi.

             

             

Yurt İçi 5 Gün

 

 

24

Personel Alımı

          -    Dilekçe

 

 

 

(Akademik)

 

          -    2547 Sayılı YÖK Personel Kanunun Belirtilen Belgeler

             

15 Gün

 

25

Görev Süresi

          -    Dilekçe

1 Hafta

 

 

Uzatma

 

          -    Yönetim Kurulu Kararı

             

 

 

26

 

 

Fatura

Ödemeleri

 

          -     Fatura İcmalleri

             

             

2 Gün

 

 

27

 

 

Personel

Ödemeleri

 

          -    Ödeme İle İlgili Belgeler

             

             

30 Gün

 

 

 

Muhasebe İşlem

             

 

28

Fişi ve Ödeme

          -    İşlem İle İlgili Belgeler

 

 

 

 

Emri Belgesi

Düzenlenmesi

 

             

             

             

 

2 Gün

 

 

 

Tüketim

          -     İstek Belgesi                                                                                               

 

29

Malzemesi

-

Yazılı Beyan                                                                                               

 

 

 

İsteği

 

             

             

 

 

1 Gün

 

 

30

 

Zimmet İşlemleri

 

 

-

-

             

İstek Belgesi                                                                                               

Yazılı Beyan                                                                                                

 

 

1 Gün

 

 

 

-

Seçim Takvimi                                                                                          

 

 

Öğrenci

-

Temsilci Seçimi Aday Formu                                                                  

Akademik Takvim ve

31

Temsilcisi

-

Öğrenci Temsilci Seçimi                                                                         

Daire Başkanlığının

 

Seçimi

-

Seçim Tutanağı                                                                                        

Belirttiği Süreler İçinde

 

 

-

Seçim Sonuçlarının İlanı                                                                         

 

 

 

 

 

 

Taşınır Mal

İşlemleri

(Fakülte

Personelinin

             

             

-

 

 

 

Malzeme Talep Formu                                                                             

 

 

 

 

 

32

 

 

  

 

 

Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde

Öğrencileriyle

Kullanacakları

Malzemeler)

-

 

 

 

 

                         

             

             

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre İstek Belgesi  (İdari ve  Mali İşler Daire Başkanlığından Talep Edilecek Malzemeler için –Malzemenin teknik özellikleri, tahmini fiyatı ,ilgili firma adları ve  alım komisyona katılım.)

 

 

 

Süresiz

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

             

             

             

Ders Yükü Formu                                                                                      

 

 

 

Yönetim Kurulunun

Toplandığı Tarih (Yönetim Kurulu

Kararları değişmediği

33

 

 

 

 

 

Ek ödemeler

 

 

 

 

 

             

                                                   

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

taktirde ve ilgili personel tarafından ders yükü formlarının Fakülte Dekanlığına teslimini takip eden süre)

 

 

 

 

 34

 

 

 

 

 

 

Üniversite Staj

ve Eğitim

Uygulama

Kurulu ile İlgili

Yapılan

Yazışmalar

 

             

                                                   

                         

-

-

                                                   

                                                                             

 

 

 

 

Fakülte Staj Komisyonu Kararı                                                                

Stajını Yapan Öğrenci Listesi                                                                   

 

 

 

 

 

Fakülte Staj

Komisyonu Toplantı tarihinden 2 Hafta

sonra (Stajla ilgili  Her

Türlü Çalışmanın

Tamamlanmasını

Takiben)

 

 

-

Bölüm Başkanlarının Hazırladıkları Programlar                                   

Gazi Üniversitesi

35

 

 

Ders

Programları

 

             

                                                   

             

 

  

 

Eğitim Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği ile

Akademik Takvim

 

36

 

 

Yönetim Kurulu

Kararları

Yazışmaları

             

                         

                                                                             

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulunun Toplandığı Tarihe Göre

 

 

 

-  

Lise Diplomasının Aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi                       

 

 

 

-  

ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı                                                

 

 

 

-  

Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi                                                        

 

 

 

 

 37

 

 

 

 

 

 

  

Üniversite Kesin

Kayıt İşlemleri

 

 

 

 

-  

 

 

  

- -  

-

12 adet 4.5x6 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar kılık kıyafet yönetmeliğine           uygun çekilmiş olmalıdır).               

İkametgah Belgesi                                                                                     

Erkek adayları askerlik durum belgesi ya da terhis belgesi(aslı)        

Ön kayıt formu                                                                                            

Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın belirlediği ve ilan ettiği süre

 

 

 

 

 

 

 

-  

             

Öğrenim gideri katkı payı dekontu  ( Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bilgilerde      

 

 

 

 

 38

 

 

 

Program

Açılması, Teklifi, Kontenjan

Yazışmaları

-

-

-

-

Bölüm Başkanlığının Program Açma Teklifi                                         

Program İçeriği                                                                                           

Program İçeriğinin CD’si                                                                           

Diğer Belgeler (Fotoğraflar, dokümanlar…)                                           

1 Ay (Üniversite Senatosunun Toplantı

Tarihine Göre)

 

 

 

 

 

             

             

 

 

2 Ay (Yüksek Öğretim

Kurumları Öğrenci

39

 

 

 

Disiplin Cezası

Yazışmaları

 

 

             

                                                   

             

             

 

  

 

 

Disiplin

Yönetmeliğinde

Belirtilen Aşama ve

Süreler Takip Edilecek)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri

: Fakülte Sekreterliği

İkinci Müracaat Yeri

: Dekanlık Makamı

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres

: Emek mah. Bişkek Cad. 6. Cad. (eski 81. sokak) No:2 06490 Çankaya/ANKARA

Adres

: Emek mah. Bişkek Cad. 6. Cad. (eski

81. sokak) No:2 06490

Çankaya/ANKARA

 

                         

 

             

Tel

: 0 312 2162601

Tel

: 0 312 2162601

Faks

: 0 312 2162636

Faks

: 0 312 2162636

E -Posta

: sbf@gazi.edu.tr

E-Posta

: sbf@gazi.edu.tr

 

background image