Dekanın Mesajı

Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak; çok yönlü, güncel ve kaliteli bir eğitimle öğrencilerimizi değişmekte olan dünyaya hazırlamayı, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimi takip etmeyi ve geliştirmeyi, ülkenin her yanında birer sağlık neferi olarak görev yapacak sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Yükseköğretim Kurumlarının en önemli görevi öğrencilerine bir mesleği icra etme yeterliliği kazandırmanın yansıra, onlara bilgiyle beraber toplumun değerlerini de göz önünde tutarak iyi insan olma sanatını da öğretmektir. Ayrıca, çağın tüm teknolojik imkânlarını kullanarak insanlığa faydalı olmayı sunabilmektir. 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 30/07/2008 tarih ve 2008/13928 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla ülkemizin en çok tercih edilen Fakültelerinden biridir. Sağlık Bilimleri Fakülteleri içinde en fazla öğretim üyesi kadrosuyla ilk sıralarda yer almanın da kıvancını yaşamaktayız. Alanlarında uzman ve tecrübeli Öğretim Üye ve Elemanlarımızın yetiştirdiği öğrenciler şimdi yurdun dört bir yanında açılan diğer fakültelerde yöneticilik ve/veya öğretim üyeliği yapmakta; alanları ile ilgili birimlerde ülkemize hizmet sunmaktadırlar.

Sağlık Bilimleri Fakültemizin temel amacı, ülke ihtiyaçları doğrultusunda güncel bilimsel bilgilere dayalı, başta insan olmak anlayışıyla özveri ile eğitilmiş, donanımlı, alanında etkin ve yeterli olmak için gayret sarf eden, akademik ve kültürel değerlere saygılı, sağlık hizmetleri alanlarında başarılı meslek insanları yetiştirmektir. Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi, yol gösterici bir fakülte olma amacına ulaşmak için Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi ve Sosyal Hizmet Bölümleri ile bilimsel, akılcı ve insani olarak ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için gayret sarf edeceklerdir.

Sağlıkla ilgili araştırmalar ve sağlanan hizmetler, yalnızca hastalıkların tedavi edilmesi ile kalmayıp, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilirliğinin önemine de dikkat çekmektedir. Bu durum hem bilimsel çalışmalar hem de sunulan hizmet açısından sağlık bilimleri içinde yer alan meslek gruplarının çok disiplinli ve disiplinler arası işbirliği faaliyetlerini ön plana çıkarmaktadır.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; kurulduğu günden bu yana misyonu ve vizyonu doğrultusunda yetkin profesyoneller ve bilim insanları yetiştirilmesini hedeflemiştir. Sağlık Bilimleri Fakültesi hayat boyu öğrenmeyi ön planda tutmakta, öğrenci merkezli eğitim-öğretim programları ile farklılık yaratmaktadır.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü başta olmak üzere, Fakülte Yönetimi ve Öğretim elemanlarımızla birlikte mezunlarımıza “Gazili Olmanın Ayrıcalığı” ile her yerde aranan, bilgi-beceri ve yeterlilik açısından kendini sürekli yenileyen profesyoneller olma özelliği kazandırmak temel hedefimiz olmuştur.

Bilimsel bilgiler ışığında verilen teorik eğitimin yanı sıra ülkemizin değişik kurum ve sağlık sektöründe uygulama yaparak yetiştirilen meslek adayları sağlık alanındaki sorunlarına çağın gereklerine uygun bilimsel çözümler üretecek seviyededirler. 

Türkiye’deki tüm sağlık bilimleri fakülteleri arasında ilk sıralarda tercih edilen ve mezunları özel ve kamu sektöründe öncelikle istihdam edilen fakültemiz, yetiştirdiği donanımlı mezunları, yaptığı bilimsel çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri ile tercih edilen, örnek ve lider bir eğitim kurumu olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Fakülte olarak, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürekli desteklediğimiz güçlü akademik kadromuz-tüm idari personelimizle mezunlarımız ve yeni öğrencilerimizle başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimizin heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz.

Sayın Rektörümüze ve şahsında şu ana kadar Fakültemizin Yöneticiliğini yapmış olan Dekan ve Dekan Yardımcılarına, öğrencilerimizin yetişmesinde fedakârca emek harcayan akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Prof. Dr. Bülent ELBASAN
DEKAN 

 

background image