Değişim Programları

 

ERASMUS

FARABİ

MEVLANA

ORHUN

Fakülte Akademik Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ

216 26 47

meralbosnakguclu@gmail.com 

Bölüm Koordinatörlükleri

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ

 

Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Nilüfer ACAR TEK

 

Mevlana Koordinatörü

Prof. Dr. Eda KÖKSAL

 

Orhun Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hande MORTAŞ  

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. İlke KESER

 

Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ

 

Mevlana Koordinatörü

Doç. Dr. Selda BAŞAR

 

Hemşirelik Bölümü

Değişim Programları Koordinatörü

Prof. Dr. Şengül YAMAN SÖZBİR

 

Erasmus Koordinatörlüğü

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem SARI ÖZTÜRK

 

Dr.Öğr.Üyesi Tuğba KARATAŞ

 

Dr.Öğr.Üyesi Mehtap UZUN AKSOY

 

Farabi Koordinatörlüğü

Öğr.Gör. Merve IŞIK

 

Araş.Gör. Aysun ERDAL

 

Mevlana Koordinatörlüğü

Dr.Öğr.Üyesi Mehtap UZUN AKSOY

 

Araş.Gör.Dr. Feride ERCAN

 

Araş.Gör.Dr. Sıdıka PELİT AKSU

 

Sosyal Hizmet Bölümü

Erasmus Koordinatörlüğü

Araş.Gör. Betül Kübra DOĞAN

 

Araş.Gör Ayşe Nur PEKASIL

 

Farabi Koordinatörlüğü

Araş.Gör. Betül Kübra DOĞAN

 

Araş.Gör Ayşe Nur PEKASIL

 

Mevlana Koordinatörlüğü

Araş.Gör. Betül Kübra DOĞAN

 

Araş.Gör Ayşe Nur PEKASIL

 

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Erasmus Koordinatörü

Araş.Gör.Dr. Güzide ATALIK

 

Farabi Koordinatörü

Araş.Gör.Dr. Güzide ATALIK

 

Mevlana Koordinatörü

Araş.Gör.Dr. Güzide ATALIK

 

Odyoloji Bölümü

Erasmus Koordinatörü

Araş.Gör.Dr. Bilgehan TEKİN DAL

 

Farabi Koordinatörü

Araş.Gör.Dr. Bilgehan TEKİN DAL

 

Mevlana Koordinatörü

Araş.Gör.Dr. Bilgehan TEKİN DAL

 

background image