Fakülte Görev Tanımları

Dekan Görev Tanımı

Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

Bölüm Başkanı Görev Tanımı

Bölüm Başkan Yardımcısı

Anabilim Dalı Başkanı

Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

 

FAKÜLTEMİZ İDARİ BİRİMLERİ

 

Destek Hizmetleri Birimleri

                Satın Alma Birimi

                Bilişim Birimi

                Bilgisayar Teknik Birimi

                Döner Sermaye Birimi

                Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

                Ayniyat Birimi

                

Koordinasyon Birimleri

                Haberleşme Birimi

                Personel İşleri Birimi

                Yazı İşleri Birimi

                Beslenme ve Diyetetik Bölüm Sekreterliği

                Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Sekreterliği

                Sosyal Hizmet Bölüm Sekreterliği

                Hemşirelik Bölüm Sekreterliği

                Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Sekreterliği

                Odyoloji Bölüm Sekreterliği

                

Öğrenci İşleri Birimi

Personel Hizmetleri Birimi–Maaş Tahakkuk

Kütüphane-Fotokopi Hizmetleri

background image