Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Bülent ELBASAN' ın “Pediatrik Fizyoterapi Rehabilitasyon” isimli yeni kitabı çıkmıştır.
01 Kasım 2017 08:57

“Pediatrik Fizyoterapi Rehabilitasyon”

Erken müdahale deyince belki de ilk akla gelen müdahalelerin başında fizyoterapi gelir. Herhangi bir risk faktörü ile doğmuş yenidoğanda yaşamsal fonksiyonların stabil hale gelmesinde en önemli kriterlerden birisidir fizyoterapi.

Okul öncesi dönemde ve okul çağında çocuğun yaşıtları ile oynayabilmesinin sağlanmasıdır fizyoterapi, ya da erişkin ve yetişkin dönemde hayata bağımsız olarak katılmanın ilk şartıdır fizyoterapi.

Değişen dünya ile birlikte artan risk faktörleri, bir takım problemlerin ortaya çıkmasına neden olsa da, iyileşen pediatrik yoğun bakım üniteleri bu çocukların hayatta kalma şansını arttırmıştır. Hayatta kalan çocuklarda ise etkilenim kaçınılmaz olmuştur. Daha çok çocukluk döneminde başlatılan fizyoterapi uygulamaları, bebeklik dönemine kadar inmiştir.  İşte editörlüğünü üstlendiğim  “Pediatrik Fizyoterapi Rehabilitayon” kitabını, bir nebzede de olsa bebeklerin ve çocukların hayatına dokunmak için yazdık.

Bu kitap, başta  fizyoterapi rehabilitasyon lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yol göstermek üzere, alanda eğitimini sürdüren ve hizmet veren; ergoterapist, psikolog, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, özel eğitim uzmanı ve dil ve konuşma terapistlerine, pediatrik fizyoterapi rehabilitasyonda sık karşılaşılan hastalıklar ve müdahale yöntemleri hakkında temel bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde yer alan üniversitelerde, pediatrik fizyoterapi alanında teorik ve pratik eğitim ve öğretim sürdüren, alanında  çok değerli hocalarımızın katkıları ile bilime kazandırılmıştır. Birçok hastalık ve tedavisi ile ilgili güncel bilgilerin yer aldığı toplam 371 sayfa ve 28 farklı bölümden oluşan bu kitapta, en güncel konu ve bilgilere yer verilmiştir. Erken bebeklikten başlayarak, Normal Gelişim, Riskli Bebek, Nörolojik ve Ortopedik Muayene, Serebral Palsi, Spina Bifida, Down Sendromu, Romatolojik Hastalıklar, Ekstremite Noksanlıkları, Skolyoz, Akuaterapi, Hayvan Destekli Terapi, Nöromüsküler Hastalıklar, Teknolojik Destekler, Tortikollis, Erişkin Dönemde görülebilen hastalıkla gibi daha birçok konuya değinilerek fizyoterpi rehabilitasyon sürecinin ele alındığı başlıklar ile, bireylerin bağımsızlıklarının sağlanması amacıyla yararlanılabilecek tamamlayıcı uygulamalar ve yardımcı teknoloji konuları da yer verilmiştir.

Büyük bir onur ve gururla yayınladığım, özellikle fizyoterapi lisans eğitiminde yer alan “Pediatrik Fizyoterapi Rehabilitasyon” dersine kaynak olan bu eserin tüm meslektaşlarıma yeni ufuklar açmasını diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Doç. Dr. Bülent ELBASAN

Mart 2017, ANKARA