Yönetim Kurulu - Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Sıddıka BULDUK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Sultan AYAZ ALKAYA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Satı DEMİR

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Arzu GÜÇLÜ GÜNDÜZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Dr. Öğrt. Üyesi Ömer Faruk CANTEKİN 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi