Yönetim Kurulu - Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Efsun KARABUDAK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Sıddıka BULDUK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Satı DEMİR

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Arzu GÜÇLÜ GÜNDÜZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi