Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Bülent ELBASAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Hilal YILDIRAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Sultan AYAZ ALKAYA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Satı DEMİR

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Yasemin AKDEVELİOĞLU

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Dr. Öğrt. Üyesi Ömer Faruk CANTEKİN 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi