Yönetim - Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yönetim

 

 

   Dekan 

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

Özel Kalem

2150730

2162601

Web Sayfası

 

 

   Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk CANTEKİN

İletişim

2162601

Web Sayfası

 

   

          Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Zehra GÖÇMEN BAYKARA

İletişim

2162939

2162601

Web Sayfası

 

         Fakülte Sekreteri

                  Deniz TANYELİ                

İletişim

2162605

2162601

Web Sayfası