Yazışma Usul ve Esasları ile Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yazışma Usul ve Esasları ile Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi