Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilere Duyurulur - Sağlık Bilimleri Fakültesi
Duyurular

 Kurulumuzca "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde kurumlararası/Ek Madde 1 uyarınca yapılan yatay geçiş işlemlerinde öğrencilerin herhangi bir mağduriyetine yol açmamak için yatay geçişi kabul edilen yükseköğretim kurumu tarafından durumun kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna bildirilerek öğrencinin yatay geçişten önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından yatay geçiş yaptığı belirtilerek ilişiğinin kesilmesine, öğrenci dosyasının gönderilmesine, yükseköğretim kurumlarından öğrencinin ilişiğinin kesme işlemi talep etmemesine" karar verildiğinin bildirildiği, bu karar gereğince, yatay geçiş öğrencilerine ilişik kesme işlemi yapılamadığı için Üniversiteleri çeşitli birimlerinin (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Fakülte ve Yüksekokul vb.) taşınırına kayıtlı materyaller (kitap, cihaz vb. materyal) ile üniversitelerinden ayrılan öğrencilerin olduğunun tespit edildiği, yatay geçiş yapan öğrencileri yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumu üzerinden takip etmek durumunda kaldıkları ve materyallerin temini ya da tazmini konusunda güçlük yaşandığı belirtilerek konuya ilişkin görüş istenmiştir. Bolu Abant İzzet Baysal üniveristesi rektörlüğü'nün 23/01/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş, yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi yatay geçiş yapacakları üniversiteye ibraz etmelerinin uygun görüldüğü  yazımız ile bildirilmiştir. Kurulumuza ulaşan başvurularda öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yaptıkları üniversiteler tarafından başvuru sırasında yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge istendiği anlaşıldığından söz konusu belgenin yatay geçiş başvuruları kabul edilerek kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden istenmesi gerekmektedir.