Tarihçe - Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tarihçe

            Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bakanlar Kurulunun 14.07.2008 tarih ve 2008/13928 sayılı kararı ile kurulmuş ve 2009 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Fakültemiz 134 akademik, 17 idari personelin katkısı ile eğitim-öğretim, araştırma, danışmanlık ve idari hizmetleri vermektedir. Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi ile Sosyal Hizmet Bölümlerinde eğitim verilen fakültemizin lisans düzeyinde toplam 2100 öğrencisi bulunmaktadır. 
        Sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışması yapabilen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırıcı, etik ve insani değerlere saygılı, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyonellerin ve eğiticilerin yetiştirildiği fakültemiz, alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınan, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında danışılan, saygın, Gazili olmanın ayrıcalığını taşıyan, lider bir fakülte olma yolunda hızla ilerlemektedir.