Komisyonlar - Sağlık Bilimleri Fakültesi
Komisyonlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KOORDİNATÖRLÜKLER ve KOMİSYONLAR

 

KOORDİNATÖRLÜKLER

FARABİ

ERASMUS

MEVLANA

ECTS

KALİTE GÜVENCESİ ve  DERECELENDİRME

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN

Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER

Doç. Dr. Eda KÖKSAL

Doç. Dr. Eda KÖKSAL

Doç. Dr. Deran OSKAY

Bölüm Koordinatörleri

 

Beslenme ve Diyetetik

Doç. Dr. Adviye Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP

Arş. Gör. Semra NAVRUZ VARLI

Doç. Dr. Saniye BİLİCİ

Doç. Dr. Nilüfer ACAR TEK

Doç. Dr. Makbule GEZMEN KARADAĞ

Doç. Dr. Hilal YILDIRAN

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doç. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ

Doç. Dr. Selda BAŞAR

Doç. Dr. İlke KESER

Doç. Dr. İlke KESER

Doç. Dr. Arzu GÜÇLÜ GÜNDÜZ

Doç. Dr. Bülent ELBASAN

Hemşirelik

Doç. Dr. Satı DEMİR

Doç. Dr. Sevil GÜLER DEMİR

Doç. Dr. Şengül YAMAN

Prof. Dr. Sultan AYAZ

Doç. Dr. Naile BİLGİLİ

Doç. Dr. Sevil GÜLER DEMİR

Odyoloji

-

-

-

Öğr. Gör. Dr. Çağıl GÖKDOĞAN

Arş. Gör. Bilgehan TEKİNDAL

Dil ve Konuşma Terapisi

-

-

-

-

Arş. Gör. Şadiye BACIK TIRANK

Sosyal Hizmetler

-

-

-

-

Doç. Dr. Sutay YAVUZ

 

KOMİSYONLAR

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Komisyonu

Yayın Komisyonu

Tanıtım Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

Prof. Dr. Efsun KARABUDAK

Prof. Dr. Sıddıka BULDUK

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

Prof. Dr. Efsun KARABUDAK

Prof. Dr.Sultan AYAZ ALKAYA

Doç. Dr. Deran OSKAY

Doç. Dr. Bülent GÜNDÜZ

Doç. Dr. Yasemin AKDEVELİOĞLU (Koordinatör)

Arş. Gör. Hatice BÖLÜKBAŞI

Arş. Gör. Mehmet Arif İÇER

Arş. Gör. Fatih SÖKE

Arş. Gör. Nevra DEMİR