Hizmetlerimiz
  • Adolesan Obezlerde Egzersiz Programı
  • Gebe Eğitimi ve Egzersiz Programı
  • Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi Eğitimi
  • Erişkin ve Adolesanlar için Ağırlık Kontrolü - Beslenme Eğitimi
  • Toplu Beslenme Sistemleri için Mönü Planlama Eğitimi
  • Toplu Beslenme Sistemleri için Gıda ve Personel Hijyeni Eğitimi
  • Sporcu Performans Analizleri