Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi'nin 2. Cildi Yayınlanmıştır.

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/gsbdergi/issue/view/5000018412