Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç.Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ'nün "Vakalarla Kardiyopulmoner Rehabilitasyon" kitabı yayınlanmıştır.
01 Aralık 2017 10:55