Fakülte Kurulu - Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fakülte Kurulu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fakülte Kurulu Üyeleri                                                                                                

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN                 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı       

Prof. Dr. Nevin Aysel GÜZEL

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Sıddıka BULDUK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Seyit ÇITAKER

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Eda KÖKSAL

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Fatma ARPACI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Sultan AYAZ ALKAYA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Satı DEMİR

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Arzu GÜÇLÜ GÜNDÜZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Bülent GÜNDÜZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Dr. Öğrt. Üyesi Ömer Faruk CANTEKİN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi