Fakülte Görev Tanımları

FAKÜLTEMİZ İDARİ BİRİMLERİ

 

Destek Hizmetleri Birimleri

                Satın Alma Birimi

                Bilişim Birimi

                Bilgisayar Teknik Birimi

                Döner Sermaye Birimi

                Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

                Ayniyat Saymanlığı Birimi

               

 

Koordinasyon Birimleri

                Haberleşme Birimi

                Personel İşleri Birimi

                Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığı Sekreterliği

                Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanlığı Sekreterliği

                Sosyal Hizmet Bölümü Başkanlığı Sekreterliği

                Hemşirelik Bölümü Başkanlığı Sekreterliği

                Dil ve Konuşma Bölümü Başkanlığı Sekreterliği

                Odyoloji Bölümü Başkanlığı Sekreterliği

Öğrenci İşleri Birimi

Personel Hizmetleri Birimi- Maaş Tahakkuk

Kütüphane- Fotokopi Hizmetleri