Fakülte Görev Tanımları - Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fakülte Görev Tanımları

Destek Hizmetleri Birimi - Satın Alma- Fikriye EKİNCİ

Destek Hizmetleri Birimi - Bilişim - Durdane SARI

Destek Hizmetleri Birimi - Bilgisayar Teknisyeni - Murat DİLEK

Destek Hizmetleri Birimi - Döner Sermaye (Şef) - İsmail UÇAK

Destek Hizmetleri Birimi - Taşınır Kayıt Kontrol - Hüseyin DEMİR

Destek Hizmetleri Birimi- Ayniyat Saymanı- Hüseyin BULUT

Destek Hizmetleri Birimi - İç Hizmetler - Murat TUZCU

Koordinasyon Birimi - Haberleşme - Zekai KALKAN

Koordinasyon Birimi - Yazı İşleri - Şengül KARATEPE

Koordinasyon Birimi - Dekanlık Sekreterliği- Şenay AKSU

Koordinasyon Birimi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığı Sekreterliği - Devrim ŞAHİN

Koordinasyon Birimi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanlığı Sekreterliği - Aysel BAHÇECİ

Koordinasyon Birimi - Hemşirelik Bölümü Başkanlığı Sekreterliği - Saniye YAVUZ

Koordinasyon Birimi - Sosyal Hizmet Bölümü Başkanlığı Sekreterliği - Tuğba TEKİN

Koordinasyon Birimi - Dil ve Konuşma Bölümü Başkanlığı Sekreterliği - Şenol İŞÇANOĞLU

Koordinasyon Birimi - Odyoloji Bölümü Başkanlığı Sekreterliği - Şenol İŞÇANOĞLU

Öğrenci İşleri Birimi - Mustafa Celal CIĞIZ

Öğrenci İşleri Birimi - Belgin TÜRK

Öğrenci İşleri Birimi - Durdane SARI

Öğrenci İşleri Birimi - Yılmaz ŞİMŞEK

Personel Hizmetleri Birimi - Maaş Tahakkuk - Cüneyt KILIÇ

Personel Hizmetleri Birimi - Özlük İşleri -Fatih AYDIN

Kütüphane - Fotokopi - Abdullah TÜRKER