Fakülte Dışı Anketler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Fakültesi, Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Hasibe ARICAN'ın, "Sosyal Medya Bağımlılığı ile İlgili Psikolojik Değişkenler Kadın ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısını Açıklamakta Mıdır? : Bir Yapısal Eşitlik Modeli" isimli proje kapsamında çevrim içi anket uygulamaktadır.