Duyurular
05.09.2017 tarih ve 30171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin “Derslere Devam” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen "Öğrencilerin derslere devam zorunluluğu, her yarıyıl için en az %70, tamamen uygulamalı ders saatinden oluşan derslerde en az %80 olmak zorundadır. Ancak ders devam durumunun, ders değerlendirme ölçütlerine katkısı ve devam zorunluluğu, dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında ders tanımlama formu ile öğrenciye bildirilir. Sağlık raporu derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz." hükmü gereği ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı ders alma ve danışman onayları ile, akademik takvimde belirlenen ders ekleme/bırakma işlemleri sona erdiğinden dilekçelerle ilgili işlem yapılamamıştır.