5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşi̇reli̇k Kongresi Poster Bildiri Birincilik Ödülü
08 Kasım 2017 09:09

Hemşi̇reli̇k bölümü öğretim elemanları “Sevil Güler Demir, Nevra Demir Kalkan, Derya Tülüce, Sevinç Kutlutürkan, Hülya Bulut” 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşi̇reli̇k kongresinde “Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin meme kanseri farkındalığını arttırma etkinlikleri ile ilgili deneyimleri” başlıklı bildiri ile Poster Bildiri Birincilik ödülü almışlardır.