28.12.2018 tarihli Öğretim Elemanı İlanı Kesin Sonuç Listesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi
Duyurular

Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğr. Gör. Kesin

Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Öğr. Gör. Kesin

Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğr. Gör. Kesin

Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Kesin

Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Kesin

Önemli Not: Sınav sonucu başarılı olan asil adayların aşağıda yer alan belgeler ile birlikte sonuç açıklandıktan sonraki 15 (on beş) gün içerisinde Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Personel İşleri Birimine  aşağıda belirtilen belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.

 15 gün içerisinde başvuru yapmayan adayın yerine yedek aday başvuruya çağırılır.

İstenilen Belgeler:

1Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü "Devlet veya Özel" Hastanelerden Heyet Raporu)         

2.  İkametgah

3.  4 Adet Resim

4. Öğrenime ilişkin diploma, öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı sureti (*)

(Not:*Başvuru sırasında ilgili eğitim durumlarına ilişkin belgelerinin aslı yada onaylı sureti yerine E-devletten alınan belgeler ile başvuru yapanlar için geçerlidir)

5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.(*) Forma ulaşmak için..  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 (Not:* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Bilgisayarda tek sayfa olarak doldurulacak, daha sonra ilgili formun çıktısı alınıp üzerine fotoğraf yapıştırılmalıdır.)

 (Not: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu sadece açıktan atama yoluyla atanacaklar için istenen belgedir.

6. Daha önce herhangi bir kamu kurumunda çalışıp ayrılmış olanlar için eski kurumlarından alacakları Onaylı Hizmet Belgesi

7. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Ailenin)