28.12.2018 tarihli Öğretim Elemanı İlanı Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları - Sağlık Bilimleri Fakültesi