Duyurular

 

Araştırma Görevlisi Alım İlanı Kesin Sonuç Listesi

Sınav sonucu başarılı olan asil adayların aşağıda yer alan belgeler ile birlikte sonuç açıklandıktan sonraki 15 (on beş) gün içerisinde Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Personel İşleri Birimine  aşağıda belirtilen belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.

 15 gün içerisinde başvuru yapmayan adayın yerine yedek aday başvuruya çağırılır.

 

İstenilen Belgeler:

1Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)

2Adli Sicil Belgesi           

3.  İkametgah

4.  4 Adet Resim

5. Öğrenime ilişkin diploma, öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı sureti (*)

(Not:*Başvuru sırasında ilgili eğitim durumlarına ilişkin belgelerinin aslı yada onaylı sureti yerine E-devletten alınan belgeler ile başvuru yapanlar için geçerlidir)

6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.(*) Forma ulaşmak için..  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 (Not:* Söz konusu form Elektronik ortamda doldurulacaktır  daha sonra ilgili form çıktısı alınıp üzerine fotoğraf yapıştırılacaktır)

7. Daha önce herhangi bir kamu kurumunda çalışıp ayrılmış olanlar için eski kurumlarından alacakları Onaylı Hizmet Belgesi

8. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Ailenin)